08-Hafızlık Kursu

MAINZ HAFIZLIK KURSU

Kasım 2022’den itibaren Barbaros Camii’mizde, IGMG (İslam Toplumu Millî Görüş) Genel Merkez İrşad Başkanlığı bünyesindeki Hafızlık Kursu, 4-6 yaş arası 15 öğrenciyle ön hazırlık seviyesinde başlamıştır. Bu kurslar genellikle Kur’an-ı Kerim’in doğru bir şekilde ezberlenmesi ve öğrenilmesini amaçlar. Öğrencilere tecvid kuralları, Kur’an okuma ve ezberleme teknikleri öğretilirken aynı zamanda dini bilgiler ve adab-ı muaşeret gibi konular da işlenerek manevi yönden gelişmeleri sağlanır.

HAFIZLIK NEDİR?

Allah Resûlü ümmi olmasina ragmen Kur’an’in tamamini ezberlemis, sürekli olarak Cebrail (a.s.)’a arzetmis, son Ramazan ayinda da Cebrail (a.s.)’a iki defa arze-derek tamamiyla hafizasina yer/estirmistir.

Ashab-i Kirâm da ayetler/sureler indiginde bunlan ezberleyerek, haftz olmuslardir.

Kuran, vahiy kâtipleri tarafindan yaziya döküldü ise de aslen hifz yolu ile günümüze kadar gelmistir. Ashab zamanindan beri her dinî ilim Kur’an ogrenimi ile baslamis, böy-lece Kur’an ‘in hifz edilmesi okunusunun da ibadet olmasi dolayisiyla dinî ilimlerin aynl-maz bir parçasi olmustur.

Kur’an, yazinin yani sira hifz yoluyla da korunmus ve günümüze kadar öyle gelmis-tir. Fakat unutulmamalidir ki Kur’anin asil koruyucusu Allah’tir: “Dogrusu Kur’an’i Biz indirdik, onun koruyucusu da elbette Biz’iz.” (Hicr suresi, 15:9) Bu anlanda Kur’an’in korunmasi Müslümanlann Müs-lüman olarak varhklann sürdürebilmeleri için bir zarurettir.

“Süphesiz bu Kur’ an, insanlan en dogru yola götürür.” (Isrâ suresi, 17:9)

HAFIZLIĞIN ÖNEMİ

Ebu Hureyre (r.a.) Allah Resûlü’nün söyle dediğini rivayet eder:

“Farzları ve Kur’an’ı ögrenin ve halka da öğretin; zira benim ruhum kabzedilecek ve ben aranızdan gideceğim.” (Tirmizi, Feraiz 2, H. No: 2017) Peygamber Efendimiz ayrıca ümmetine söyle bir müjde de vermiştir:

Ali (r.a.)’dan: Allah’ın Resûlü (s.a.v.) söyle buyurdu: “Evladınızı, şu üç hasleti işlemek üzere terbiye edip yetiştiriniz: Peygamber (s.a.v.)’i sevmek, ehl-i beytini sevmek ve bir de Kur’an’ı okuyup ezberlemek. Çünkü onu ezberleyip yaşayanlar;

Allah’ın ilahi hükümranlığının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadı günde, Allah’ın peygamberleri ve seçkin kulları ile beraber bu hükümranlığın gölgesinde olacaklardır.” (el-Câmiu’l Kebir, Süyutî 1/1251, H. No924)

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden güncel bilgi almak için bültenimize kaydolun.